Nos Associations

 

carte

1DIANA
Association FIFAFI – LEUNG Gordon – 032 40 096 33 – fifafi_diana@yahoo.fr

2SAVA
Association FIFAFI – BOTSIVAVY Robertine Danielle – 032 74 951 35  – rbdanielle@yahoo.fr

3BOENY
Association FIFAFI – RASOARIVONY Herihajaniaina Yvonne – 032 73 536 73 – Rasoarivony_yvonne@yahoo.fr

4BETSIBOKA
RAMIANDRISOA Malalatiana – 033 08 071 82

5MELAKY
Association SATRA ANDRIAMANANTENA Augustin 034 01 981 73 – satramelaky@yahoo.fr

6MENABE
Association FIFAFI – RANDRIAMIARINA Théodore – 034 08 267 46 – menabe_fifafi@yahoo.fr
Association JaïroMenabe – RAKOTOARIVAO Jean Jacques Elysée – 032 56 514 70 – solofonandrasanaelise@gmail.com

7ATSIMO ANDREFANA
Association FIFAFI  – VAHINY Marijaona Clain – 032 04 126 35 – clain_vahiny@yahoo.fr
Association JAÏRO ATSIMO ANDREFANA JEANNOT – 032 02 413 52 – spftjairo@yahoo.fr

8ANDROY
Association MIRAY  – RAHANTAMALALA Olga Doris – 033 20340 50 – dorismalala@gmail.com

9ANOSY
Association VARA – RABOANASON Onimalalanirina – 033 07 987 72 – onimalal@gmail.com

10ATSIMO ATSINANANA
Association AMERSE  VANGAINDRANO – RAHANTAMALALA Sylviane – 032 47 400 79

11HOROMBE
Association MITAHA – RAZAFINDRAKOTO Eddy Michel – 033 12 588 90 – Eddymichel_r@yahoo.fr

12HAUTE MATSIATRA
Association FIFAFI – Dr Fanomezantsoa

13VATOVAVY FITOVINANY
Association FIFAFI – RASOARILALA Fleurette – 033 14 004/07034 29 353 4  –rasoarilalafleurette@yahoo.fr

14AMORON’ IMANIA
Association TFI – RAINIHIFINA Mahefasoa  Mamy Haja 034 07 120 28  –tfiassociation@messagerie.com – mahefaza@messagerie.com

15VAKINANKARATRA
Association FIFAFI – RAJAOFETRA Lalaina – 032 07 535 81  – fifafi-vakinankaratra@yahoo.fr

16ITASY
Association MANASOA : VOAHIRANA – RANDRIANATORO Armand  – 034 16 647 90

17BONGOLAVA
Association FIFAFI – RAFIDISON Tsiry – 034 02 158 29 – rafidisontta@yahoo.fr 

18ANALAMANGA
Association FIFAFI – RAKOTONIRINA Emmanuel – 032 04 206 59 – rakotonirinaemmanuel@gmail.com
Association SISAL – RASOLOARIMANANA Andry – sisalmada@gmail.com
Association NY AMPITSO – RAZAFIMALALA Michelle – 033 13 880 24 – nyampitso@hotmail.com
Association PHILADELPHIE – RATSIMANDRESY Arthur – 032 02 154 13 – philadelphie.asso@hotmail.com
Association Allo Fanantenana – RABENIALA Sataniaina – 033 14 229 15 – nialarnet75@yahoo.fr
Association EZAKA MSM Antananarivo – RASOANANAIVO Balou Chabart 032 40 896 02 – balou_chabart@yahoo.fr

19ALAOTRA MANGORO
Association FIFAFI – RAHANITRARISOA Voahirana – 033 05 049 42

20ATSINANANA
Association FIFAFY – RAHAROMISA Anita Paule – 033 12 092 90/ 032 79 410 63 – raharomisaj@yahoo.fr

21ANALANJIROFO
Association HAVANA – SOLO Jean DE DIEU Constant – 033 08 689 32 – ass.havana@yahoo.fr